Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3699
1
2
ALBAQRA 20-40
2118
0
3
AL BAQRA 41-71
904
0
4
ALBAQRA 72-101
671
0
5
AL BAQRA 102-133
639
0
6
AL BAQRA 134-157
542
0
7
AL BAQRA 158-180
434
0
8
AL BAQRA 181-202
469
0
9
AL BAQRA 203-224
430
1
10
AL BAQRA 225-238
456
0
11
AL BAQRA 233-253
406
0
12
AL BAQRA 254-274
474
0
13
AL BAQRA 275-281
356
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
558
0
15
ALICIRAAN 18-37
409
0
16
AALICIMRAAN 38-61
322
0
17
AALICIMRAAN 61-91
264
0
18
AALICIMRAAN91-118
269
0
19
AALICIMRAAN 119-140
263
0
20
AALICIMRAAN 141-159
260
0
21
AALICIMRAAN 159-188
289
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
407
0
23
ANISAA 15-32
366
0
24
ANISAA 33-43
318
0
25
ANISAA 44-65
277
0
26
ANISAA 66-87 -
268
0
27
ANISAA 88-112
268
0
28
ANISAA 113-135
273
0
29
ANISAA 136-156
233
0
30
ANISAA 157-176
255
0
31
AL MAA IDA 1-5
322
0
32
AL MAA IDA 6-22
316
0
33
AL MAA IDA 23-38
236
0
34
AL MAA IDA 39-42
211
0
35
AL MAA IDA 43-50
204
0
36
AL MAA IDA 51-71
257
0
37
AL MAA IDA 72-93
208
0
38
AL MAAIDA 94-117
231
0
39
AL ANCAAM 1-34
316
0
40
AL ANCAAM 35-69
228
0
41
AL ANCAAM 70-93
214
0
42
AL ANCAAM 94-115
220
0
43
AL ANCAAM 116-140
196
0
44
AL ANCAAM 141-153
205
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
268
0
46
AL ACRAAF 24-53
313
0
47
AL ACRAAF 54-86
303
0
48
AL ACRAAF 87-133
204
0
49
AL ACRAAF 134-154
195
0
50
AL ACRAAF 155-176
221
0
51
AL ACRAAF 177-206
217
0
52
AL ANFAAL 1-33
222
0
53
AL ANFAAL34-66
204
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
270
0
55
ATAWBA 17-39
246
0
56
ATAWBA 40-66
217
0
57
ATAWBA 67-97
220
0
58
ATAWBA 98-116
194
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
252
0
60
YUUNUS 8-37
239
0
61
YUUNUS 38-71
243
0
62
YUUNUS 72-107
190
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
271
0
64
HUUD 27-68
196
0
65
HUUD 69-97
183
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
276
0
67
YUUSUF 11-40
407
0
68
YUUSUF 40-74
242
0
69
YUUSUF 75-103
228
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
253
0
71
ARACDI 14-37
196
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
219
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
227
0
74
ALXIJIR 18-95
183
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
217
0
76
ANNAXLI 41-75
211
0
77
ANNAXLI 75-101
171
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
235
0
79
AL ISRAA7-37
247
0
80
AL ISRAA 38-69
204
0
81
AL ISRAA 69-106
200
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
452
0
83
AL KAHFI 22-52
298
0
84
AL KAHFI 53-82
211
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
302
0
86
MARYAMA 8-50
269
0
87
MARYAMA 50-85
233
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
336
0
89
DAAHAA 39-86
216
0
90
DAAHAA 87-124
193
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
318
0
92
AL ANBIYAA 28-79
245
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
247
0
94
AL XAJ 4-31
209
0
95
AL XAJ 31-55
193
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
230
0
97
ALMUMINUUN 8-60
197
0
98
ALMUMINUUN 61-114
181
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
317
0
100
ANNUUR 24-35
253
0
101
ANNUUR 35-54
224
0
102
ANNUUR 54-63
185
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
207
0
104
ALFURQAAN 33-59
226
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
313
0
106
ASHUCARAA 42-151
217
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
220
0
108
ANNAMLI 12-42
240
0
109
ANNAMLI 42-81
216
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
277
0
111
ALQASAS 18-45
325
0
112
ALQASAS 45-70
201
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
236
0
114
ALCANKABUUT 7-41
207
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
202
0
116
ARRUUM 5-30
168
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
229
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
277
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
188
0
120
ALAXZAAB 9-25
220
0
121
ALAXZAAB 25-37
169
0
122
ALAXZAAB 38-57
163
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
286
0
124
SABA 12-31
237
0
125
SABA31-52
157
0
126
SABA 153-FAADIR 24
303
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
353
0
128
YAASIIN 13-40
321
0
129
YAASIIN 40-69
225
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
249
0
131
ASSAAFAAT 29-99
223
0
132
ASSAAFAAT 100-169
208
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
208
0
134
SAAD 23-52
207
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
215
0
136
AZUMAR 6-33
200
0
137
AZUMAR 34-67
216
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
230
0
139
GHAAFIR 12-37
225
0
140
GHAAFIR 37-74
185
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
200
0
142
FUSILAT 15-44
184
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
195
0
144
ASHUURAA 14-38
174
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
168
0
146
AZUKHRUF 19-50
174
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
203
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
219
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
224
0
150
ALAXQAAF 10-26
186
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
214
0
152
SUURATU MUXD 12-34
187
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
221
0
154
ALFATXI 16-29
258
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
260
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
271
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
300
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
273
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
256
0
160
ANNAJMI 5-31
237
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
322
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
304
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
349
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
356
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
273
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
275
0
167
ALXASHRI 2-21
222
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
241
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
250
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
290
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
275
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
364
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
314
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
272
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
273
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
303
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
313
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
231
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
348
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
363
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
308
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
248
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
271
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
303
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
264
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
278
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
288
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
273
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
321
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
337
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
485
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
485
0
193
ANNASRI-ANNAAS
942
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
400
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
541
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)