Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3857
1
2
ALBAQRA 20-40
2215
0
3
AL BAQRA 41-71
936
0
4
ALBAQRA 72-101
701
0
5
AL BAQRA 102-133
664
0
6
AL BAQRA 134-157
569
0
7
AL BAQRA 158-180
454
0
8
AL BAQRA 181-202
488
0
9
AL BAQRA 203-224
444
1
10
AL BAQRA 225-238
498
0
11
AL BAQRA 233-253
481
0
12
AL BAQRA 254-274
505
0
13
AL BAQRA 275-281
373
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
590
0
15
ALICIRAAN 18-37
431
0
16
AALICIMRAAN 38-61
342
0
17
AALICIMRAAN 61-91
274
0
18
AALICIMRAAN91-118
282
0
19
AALICIMRAAN 119-140
279
0
20
AALICIMRAAN 141-159
272
0
21
AALICIMRAAN 159-188
302
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
428
0
23
ANISAA 15-32
389
0
24
ANISAA 33-43
333
0
25
ANISAA 44-65
287
0
26
ANISAA 66-87 -
278
0
27
ANISAA 88-112
280
0
28
ANISAA 113-135
284
0
29
ANISAA 136-156
241
0
30
ANISAA 157-176
264
0
31
AL MAA IDA 1-5
329
0
32
AL MAA IDA 6-22
324
0
33
AL MAA IDA 23-38
243
0
34
AL MAA IDA 39-42
222
0
35
AL MAA IDA 43-50
213
0
36
AL MAA IDA 51-71
269
0
37
AL MAA IDA 72-93
219
0
38
AL MAAIDA 94-117
240
0
39
AL ANCAAM 1-34
338
0
40
AL ANCAAM 35-69
234
0
41
AL ANCAAM 70-93
219
0
42
AL ANCAAM 94-115
228
0
43
AL ANCAAM 116-140
205
0
44
AL ANCAAM 141-153
215
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
276
0
46
AL ACRAAF 24-53
331
0
47
AL ACRAAF 54-86
326
0
48
AL ACRAAF 87-133
219
0
49
AL ACRAAF 134-154
204
0
50
AL ACRAAF 155-176
234
0
51
AL ACRAAF 177-206
230
0
52
AL ANFAAL 1-33
229
0
53
AL ANFAAL34-66
210
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
275
0
55
ATAWBA 17-39
253
0
56
ATAWBA 40-66
225
0
57
ATAWBA 67-97
226
0
58
ATAWBA 98-116
204
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
263
0
60
YUUNUS 8-37
247
0
61
YUUNUS 38-71
252
0
62
YUUNUS 72-107
198
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
281
0
64
HUUD 27-68
201
0
65
HUUD 69-97
196
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
283
0
67
YUUSUF 11-40
415
0
68
YUUSUF 40-74
252
0
69
YUUSUF 75-103
238
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
267
0
71
ARACDI 14-37
207
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
223
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
235
0
74
ALXIJIR 18-95
201
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
225
0
76
ANNAXLI 41-75
218
0
77
ANNAXLI 75-101
179
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
256
0
79
AL ISRAA7-37
261
0
80
AL ISRAA 38-69
215
0
81
AL ISRAA 69-106
209
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
468
0
83
AL KAHFI 22-52
311
0
84
AL KAHFI 53-82
226
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
312
0
86
MARYAMA 8-50
280
0
87
MARYAMA 50-85
254
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
366
0
89
DAAHAA 39-86
230
0
90
DAAHAA 87-124
205
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
339
0
92
AL ANBIYAA 28-79
259
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
256
0
94
AL XAJ 4-31
216
0
95
AL XAJ 31-55
200
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
237
0
97
ALMUMINUUN 8-60
203
0
98
ALMUMINUUN 61-114
187
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
337
0
100
ANNUUR 24-35
261
0
101
ANNUUR 35-54
232
0
102
ANNUUR 54-63
194
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
219
0
104
ALFURQAAN 33-59
236
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
328
0
106
ASHUCARAA 42-151
224
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
228
0
108
ANNAMLI 12-42
256
0
109
ANNAMLI 42-81
226
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
288
0
111
ALQASAS 18-45
332
0
112
ALQASAS 45-70
207
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
241
0
114
ALCANKABUUT 7-41
214
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
206
0
116
ARRUUM 5-30
174
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
235
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
288
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
193
0
120
ALAXZAAB 9-25
225
0
121
ALAXZAAB 25-37
173
0
122
ALAXZAAB 38-57
167
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
297
0
124
SABA 12-31
245
0
125
SABA31-52
166
0
126
SABA 153-FAADIR 24
320
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
388
0
128
YAASIIN 13-40
336
0
129
YAASIIN 40-69
235
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
263
0
131
ASSAAFAAT 29-99
231
0
132
ASSAAFAAT 100-169
218
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
221
0
134
SAAD 23-52
227
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
237
0
136
AZUMAR 6-33
220
0
137
AZUMAR 34-67
235
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
244
0
139
GHAAFIR 12-37
248
0
140
GHAAFIR 37-74
200
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
217
0
142
FUSILAT 15-44
194
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
209
0
144
ASHUURAA 14-38
185
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
175
0
146
AZUKHRUF 19-50
182
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
214
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
231
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
244
0
150
ALAXQAAF 10-26
200
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
223
0
152
SUURATU MUXD 12-34
197
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
234
0
154
ALFATXI 16-29
273
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
274
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
289
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
321
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
296
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
279
0
160
ANNAJMI 5-31
260
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
342
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
334
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
377
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
370
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
288
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
286
0
167
ALXASHRI 2-21
233
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
254
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
268
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
320
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
302
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
389
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
347
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
320
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
294
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
316
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
324
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
239
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
364
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
377
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
324
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
262
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
281
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
313
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
275
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
289
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
311
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
292
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
332
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
347
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
513
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
510
0
193
ANNASRI-ANNAAS
986
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
419
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
566
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)