Username
Paasword

Ahlu-Sunna Links
No Casharka Views Posts
1
ALFAATIXA 1- ALBAQRA 20
3934
1
2
ALBAQRA 20-40
2254
0
3
AL BAQRA 41-71
946
0
4
ALBAQRA 72-101
711
0
5
AL BAQRA 102-133
670
0
6
AL BAQRA 134-157
575
0
7
AL BAQRA 158-180
457
0
8
AL BAQRA 181-202
492
0
9
AL BAQRA 203-224
449
1
10
AL BAQRA 225-238
504
0
11
AL BAQRA 233-253
487
0
12
AL BAQRA 254-274
509
0
13
AL BAQRA 275-281
378
0
14
AL BAQRA 282-AALICIMRAAN 18
598
0
15
ALICIRAAN 18-37
436
0
16
AALICIMRAAN 38-61
345
0
17
AALICIMRAAN 61-91
279
0
18
AALICIMRAAN91-118
286
0
19
AALICIMRAAN 119-140
283
0
20
AALICIMRAAN 141-159
275
0
21
AALICIMRAAN 159-188
305
0
22
AALICIMRAAN 189-ANISAA 14
434
0
23
ANISAA 15-32
393
0
24
ANISAA 33-43
336
0
25
ANISAA 44-65
291
0
26
ANISAA 66-87 -
281
0
27
ANISAA 88-112
285
0
28
ANISAA 113-135
290
0
29
ANISAA 136-156
245
0
30
ANISAA 157-176
266
0
31
AL MAA IDA 1-5
334
0
32
AL MAA IDA 6-22
328
0
33
AL MAA IDA 23-38
246
0
34
AL MAA IDA 39-42
224
0
35
AL MAA IDA 43-50
217
0
36
AL MAA IDA 51-71
271
0
37
AL MAA IDA 72-93
222
0
38
AL MAAIDA 94-117
242
0
39
AL ANCAAM 1-34
346
0
40
AL ANCAAM 35-69
238
0
41
AL ANCAAM 70-93
221
0
42
AL ANCAAM 94-115
232
0
43
AL ANCAAM 116-140
207
0
44
AL ANCAAM 141-153
221
0
45
AL ANCAAM 154-AL ACRAAF 25
279
0
46
AL ACRAAF 24-53
344
0
47
AL ACRAAF 54-86
332
0
48
AL ACRAAF 87-133
221
0
49
AL ACRAAF 134-154
206
0
50
AL ACRAAF 155-176
237
0
51
AL ACRAAF 177-206
232
0
52
AL ANFAAL 1-33
231
0
53
AL ANFAAL34-66
212
0
54
AL ANFAAL 67-ATAWBA 16
277
0
55
ATAWBA 17-39
256
0
56
ATAWBA 40-66
227
0
57
ATAWBA 67-97
232
0
58
ATAWBA 98-116
211
0
59
ATAWBA 117-YUUNIS 7
270
0
60
YUUNUS 8-37
254
0
61
YUUNUS 38-71
255
0
62
YUUNUS 72-107
200
0
63
YUUNUS 108-HUUD 27
285
0
64
HUUD 27-68
206
0
65
HUUD 69-97
199
0
66
HUUD 97-YUUSUF 11
285
0
67
YUUSUF 11-40
417
0
68
YUUSUF 40-74
254
0
69
YUUSUF 75-103
240
0
70
YUUSUF104-ARACDI 14
278
0
71
ARACDI 14-37
211
0
72
ARACDI 37-IBRAAHIIM 21
225
0
73
IBRAAHIIM 21-AL XIJIR 17
238
0
74
ALXIJIR 18-95
207
0
75
AL XIJIR 96-ANNAXLI 40
233
0
76
ANNAXLI 41-75
220
0
77
ANNAXLI 75-101
181
0
78
ANNAXLI 101-AL ISRAA 7
260
0
79
AL ISRAA7-37
264
0
80
AL ISRAA 38-69
218
0
81
AL ISRAA 69-106
213
0
82
AL ISRAA 107-AL KAHFI 22
473
0
83
AL KAHFI 22-52
313
0
84
AL KAHFI 53-82
232
0
85
AL KAHFI 83-MARYAMA 8
318
0
86
MARYAMA 8-50
284
0
87
MARYAMA 50-85
258
0
88
MARYAMA 86-DAAHAA 39
369
0
89
DAAHAA 39-86
233
0
90
DAAHAA 87-124
207
0
91
DAAHAA 124-AL ANBIYAA28
344
0
92
AL ANBIYAA 28-79
263
0
93
AL ANBIYAA79-AL XAJ 4
260
0
94
AL XAJ 4-31
220
0
95
AL XAJ 31-55
204
0
96
AL XAJ 55-AL MUMINUUN 7
241
0
97
ALMUMINUUN 8-60
205
0
98
ALMUMINUUN 61-114
189
0
99
ALMUMINUUN 115-ANNUUR 24
348
0
100
ANNUUR 24-35
270
0
101
ANNUUR 35-54
235
0
102
ANNUUR 54-63
197
0
103
ANNUUR 63-ALFURQAAN 33
223
0
104
ALFURQAAN 33-59
239
0
105
ALFURQAAN 59-ASHUCARAA 41
332
0
106
ASHUCARAA 42-151
226
0
107
ASHUCARAA 152-ANNAMLI 11
230
0
108
ANNAMLI 12-42
260
0
109
ANNAMLI 42-81
228
0
110
ANNAMLI 82-ALQASAS 17
295
0
111
ALQASAS 18-45
339
0
112
ALQASAS 45-70
212
0
113
ALQASAS 70-ALCANKABUUT 6
244
0
114
ALCANKABUUT 7-41
219
0
115
ALCANKABUUT 42-ARRUUM 4
210
0
116
ARRUUM 5-30
177
0
117
ARRUUM 31-LUQMAAN 15
237
0
118
LUQMAAN 15-ASSAJDA 14
292
0
119
ASSAJDA 14-ALAXZAAB 8
196
0
120
ALAXZAAB 9-25
227
0
121
ALAXZAAB 25-37
175
0
122
ALAXZAAB 38-57
169
0
123
ALAXZAAB 58-SABA 12
302
0
124
SABA 12-31
251
0
125
SABA31-52
169
0
126
SABA 153-FAADIR 24
325
0
127
FAADIR 24-YAASIIN 12
399
0
128
YAASIIN 13-40
347
0
129
YAASIIN 40-69
238
0
130
YAASIIN 70-ASSAAFAAT 28
265
0
131
ASSAAFAAT 29-99
233
0
132
ASSAAFAAT 100-169
220
0
133
ASSAAFAAT170-SAAD 23
224
0
134
SAAD 23-52
231
0
135
SAAD 53-AZUMAR6
239
0
136
AZUMAR 6-33
223
0
137
AZUMAR 34-67
238
0
138
AZUMAR 68-GHAAFIR 12
249
0
139
GHAAFIR 12-37
252
0
140
GHAAFIR 37-74
202
0
141
GHAAFIR 75-FUSILAT 14
219
0
142
FUSILAT 15-44
198
0
143
FUSILAT 44-ASHUURAA 14
212
0
144
ASHUURAA 14-38
191
0
145
ASHUURAA39-AZUKHRUF 18
183
0
146
AZUKHRUF 19-50
185
0
147
AZUKHRUF 51-ADUKHAAN 9
223
0
148
ADUKHAAN 10- ALJAATHIYA 10
235
0
149
ALJAATHIYA 10-ALAXQAAF 10
252
0
150
ALAXQAAF 10-26
211
0
151
ALAXQAAF 27-SUURATU MUXAD 12
236
0
152
SUURATU MUXD 12-34
201
0
153
SUURATU MUXD 35-ALFATXI 15
241
0
154
ALFATXI 16-29
280
0
155
ALFATXI 29-ALXUJARAAT 13
277
0
156
ALXUJURAAT 13-QAAF 30
297
0
157
QAAF 31 ADDAARIYAAT 31
326
0
158
ADDAARIYAAT 32-ADDUUR 21
302
0
159
ADDUUR 21-ANNAJMI 5
281
0
160
ANNAJMI 5-31
262
0
161
ANNAJMI 31-ALQAMAR 31
346
0
162
ALQAMAR 32-ARRAXMAAN 52
341
0
163
ARAXMAAN 53-ALWAAQICA 17
382
0
164
ALWAAQICA 82 -ALXADIID 20
379
0
165
ALXADIID 20-ALMUJAADALA 2
297
0
166
ALMUJAADALA 2-ALXASHRI 2
291
0
167
ALXASHRI 2-21
241
0
168
ALXASHRI 22-ALMUMTAXINA 12
261
0
169
ALMUMTAXINA 13-ALMUNAAFIQUUN 5
271
0
170
ALMUNAAFIQUUN 5-ADDALAAQ 2
326
0
171
ADDALAAQ 2-ATTAXRIIM 4
307
0
172
ATTAXRIIM 5-ALMULKI 25
402
0
173
ALMULKI 25-ALQALAM 47
357
0
174
ALQALAM 48-ALMUCAARIJ 3
328
0
175
ALMUCAARIJ 4-NUUX 21
299
0
176
NUUX 21 -ALJINNI 28
323
0
177
ALMUZAMIL 1-ALMUDATHIR 20
331
0
178
ALMUDATHIR 21-ALQIYAAMAH 16
243
0
179
ALQIYAAMAH 16-AL INSAAN 16
377
0
180
AL INSAAN 16-ANNABA 2
404
0
181
ANNABA 2-ANNAAZICAAT 16
332
0
182
ANNAAZICAAT 16-CABASA 37
268
0
183
CABASA 36-ALMUDAFIFIIN 7
289
0
184
ALMUDAFIFIIN 7-ALBURUUJ 8
320
0
185
ALBURUUJ8-ALGHAASHIYAH 3
284
0
186
ALGHAASHIYAH 3-ALFAJRI 25
294
0
187
ALFAJRI26-ALLEYL
316
0
188
ADDUXAA 1-ATTIIN 5
300
0
189
ATTIIN 5-ALQADRI 3
342
0
190
ALQADRI 3-AL QAARICA 4
355
0
191
ALQAARICA 5-AL HUMAZA
526
0
192
ALFIIL 1 -ALKAAFIRUUN
525
0
193
ANNASRI-ANNAAS
1004
0
194
DHAMMAAD 1 OF 2
431
0
195
DHAMMAAD 2 OF 2
573
0
END
 
 
  Site Map  
Tafseer Quran (114 Suurat)